เอเจนซี่โฆษณา ผลิตสื่อโฆษณาร้านค้าและ
ในห้างชั้นนำในไทย

ภาพรวมบริษัท

บริษัท ดีวี8 จํากัด (มหาชน) เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2530 ด้วยทุนจดทะเบียน 1,400 ล้านบาท ดําเนินธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจมีเดีย ธุรกิจให้บริการด้านสื่อ ผู้จัดหา ผลิตและ/หรือร่วมผลิตสื่อโฆษณา/การจัดงานอีเว้นท์/การผลิตผ่านสื่อออฟไลน์ออนไลน์ ธุรกิจนวัตกรรมและเทคโนโลยี โดยบริษัทฯ ได้วางกลยุทธ์ ในการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างการเติบโตแบบยั่งยืนไปพร้อมกับสังคม

บริการของเรา

ข้อมูลราคาหุ้น

mai: DV8

เข้าถึงลูกค้าของคุณ
ด้วยต้นทุนเพียง 3 สตางค์
ผ่านสื่อเสียงจาก DV8

สอบถามข้อมูล

15 ซอยพัฒนาการ 56
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2567