ภารกิจ

" เรามุ่งหวังที่จะนำ ประสบการณ์สูงสุด และ นวัตกรรมที่สร้างสรรค์ เข้าสู่สังคม "

การ พาธุรกิจเติบโตไปพร้อมกับความยั่งยืนในสังคม
โดยมุ่งมั่นสร้างสรรค์ผสานเอานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย
มาเพื่อเพิ่มพูนความได้เปรียบทางการแข่งขันเชิง ธุรกิจ

 

ณัฐพล เกษมวิลาศ, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดีวี8 จำกัด (มหาชน)

CEO Message

คุณค่าหลัก

 • นวัตกรรมและความสร้างสรรค์
 • ความเชื่อมั่น และความไว้วางใจ
 • มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
 • จรรยาบรรณและความซื่อสัตย์สุจริต
 • สร้างเอกภาพในความหลากหลาย
business-man-expanding-futuristic-virtual-screen-modern-tablet_1

คุณค่าหลัก

 • นวัตกรรมและความสร้างสรรค์
 • ความเชื่อมั่น และความไว้วางใจ
 • มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
 • จรรยาบรรณและความซื่อสัตย์สุจริต
 • สร้างเอกภาพในความหลากหลาย

วัฒนธรรมของดีวี8

บุคลากรคือปัจจัยสำคัญในความสำเร็จขององค์กรและเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ดีวี8 เป็นบริษัทชั้นนำ เราสนับสนุนให้บุคลากรของเรามีความสร้างสรรค์และเปิดกว้างโดยมีความคิดที่เติบใหญ่ เราจุดประกายให้บุคลากรทำงานเป็นร่วมกันเป็นคณะและให้คุณค่าแก่การที่แต่ละแผนกจะพึ่งพากัน เราเชื่อและสนับสนุนให้แต่ละแผนกสามารถทำงานและส่งมอบงานให้แก่ลูกค้าของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด


ดีวี8 มุ่งมั่นที่จะดำรงวัฒนธรรมแบบเปิดกว้างเพื่อให้บุคลากรสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมได้อย่างมีอิสระ
เพื่อรับมือกับธุรกิจสมัยใหม่ที่มีการแข่งขันสูง ซึ่งบุคลากรทุกคนสามารถแสดงแนวคิดและความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างมีอิสระ
พนักงานส่วนใหญ่ขององค์กรทุกแห่งมักคิดว่าวันจันทร์คือ วันที่ทำให้ไม่มีความรู้สึกอยากมาทำงาน

ดังนั้น เราจึงนำเสนอ “Special Monday” เดือนละครั้ง เพื่อกระตุ้นให้พนักงานมีแรงจูงใจในการทำงาน และสำหรับวันศุกร์ เราจะจัดให้มีการประชุม “TGIF” ซึ่งจะเป็นโอกาสให้บุคลากรของดีวี8 ได้พูดคุยกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและหัวหน้าแผนกต่าง ๆ เกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ในองค์กร เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริหารและบุคลากรทุกคนสามารถแสดงความเห็นเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบก่อนที่จะไปใช้เวลาพักผ่อนในวันหยุดสุดสัปดาห์กับครอบครัว

คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

Q1 - Corporate
Focus

 • Quarter 1

 • MAJOR RESTRUCTURING
 • Corporate Branding
  Revamp Corporate Identity
 • Corporate Governance
  Revised Corporate Strategies
 • Infrastructure
  Building strong digital foundation
 • Focus Existing Business Units
  Total Solution for Innovative Media
  and Brand Activation

Q2 - Expand Exisiting
business

 • Quarter 2

 • EXPAND & EXPLORE
 • Implementing the usage of tech into current business
  • In-store media sound recognize, total solution, and digital media, in order to become a totalsolution of sound media.
  • Co-develop software as a service (SaaS) to target shop/retails, enterprises and government.
 • Expanding in-store radio media
  to varieties of convenient store. Implement data consumer analysis

Q3 - Transforming to
Tech

 • Quarter 3

 • TRANSFORMING TO TECH
 • Collaboration with partners
  Tech company (AI & digital identification)

  • IT Solutions
  • Decentralize Identity

Q4 - New Business
Focus

 • Quarter 4

 • R&D NEW BUSINESS
 • Agri-Tech
  Joint venture with Teera group
 • Carbon Credit
  Research for implementing for new business (positioning as a pollution/waste bank) Expand to international.