บริษัท ดีวี8 จำกัด (มหาชน) หรือ DV8 ได้ดำเนินการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 นำโดย นายณัฐพล เกษมวิลาศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วย คณะกรรมการบริษัทฯ เข้าประชุมร่วมกัน เมื่อวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม Yulania IV-VI ชั้น 9 โรงแรม Waldorf Astoria Bangkok

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการรายงานผลดำเนินงานประจำปี 2566 เสนอวาระการประชุม พร้อมทั้งตอบข้อซักถามต่าง ๆ รวมถึงรายงานทิศทางการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น พร้อมกันนี้ยังได้มีการเสนอวาระการประชุม ตอบข้อซักถามต่าง ๆ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย

ติดตามข่าวสารและข้อมูลสำคัญของ DV8 ได้ที่

Website https://www.dv8.co.th/
Facebook : facebook.com/dv8thailand/